bdswiss erfahrungen

 

Nome Club Rank dichiarato GOR (10/07/19) N° tornei giocati
1 Oka Isamu ToscanaGo 3 kyu 1886 87
2 Giuliato Leonardo VenetoGo 4 kyu 1699 91
3 Gennaro Giuseppe venetogo 6 kyu 1559 31
4 Kondo Hideki ToscanaGo 6 kyu 1485 43
5 Chen Yangwei Higashikita Pordenone 8 kyu 1329 30
6 Fava Marco VenetoGo Treviso 8 kyu 1255 91
7 Fava Lorenzo VenetoGo Treviso 9 kyu 1111 80
8 Baggio Giuseppe     716 16
9 Zorzi Mirko Treviso 15 kyu 679 21
10 Antonel Giovanni VenetoGo 16 kyu 544 31
11 Chen Lei_lei Higashikita 15 kyu 527 22
12 Barazza Leonardo Higashikita 18 kyu 350 #N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornato al 27/07/2019

Saturday the 28th - SIto creato da Leonardo e Lorenzo (VenetoGo 2014) - Hostgator Coupon Template